Tuesday, June 8, 2010

Hukum Beli Emas Ansuran & Trade 'In'

Hukum Beli Emas Ansuran & Trade 'In'

www.zaharuddin.net


Soalan
a- Ustaz, saya ada mendengar bahawa barangan emas tidak boleh di beli secara ansuran, adakah ia benar dan mengapa? Untuk makluman, jual beli emas secara tangguh ini amat berleluasa terutamanya di Kelantan.

b- Pohon penjelasan ustaz juga berkenaan cara menukar emas lama dengan yang baru, yang dikenali sebagai "trade in" yang selalu di lakukan oleh kaum wanita di Malaysia.

- ingin selamat di akhirat-

Jawapan :

a. Jawapan Emas di Jual Beli Secara Ansuran.

Semua ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas secara ansuran dan hutang.

Bagaimanapun, terdapat pandangan yang mengatakan ia bukan lagi di anggap emas kerana telah dibentuk, bagaimanapun semua empat mazhab menolak hujah ini kerana gelkang, cincin, rantai emas itu, walaupun telah di bentuk ia masih lagi emas dan tidak akan terkeluar dari sifat emasnya. Ia juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar, Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. Dr Muhydin Qurah al-Daghi, Prof Dr Ahmad al-Kurdi, Prof Dr Ali Salus. Prof. Dr Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi.

Rujuk pandangan mazhab empat dalam Al-Mabsut 14/4 ; Al-Bayan wa at-Tahsil 6/444 ; At-Tamhid 2/246 ; Al-Umm , 2/32 ; Takmilah al-Majmu' oleh As-Subky . 10/83 ; Mughni al-Muhtaj , 2/25 ; al-Mughni oleh Ibn Quddamah , 6/60 )

Ibn Abd al-Barr dlm Istizkar menyatakan telah berlaku ijma' (sepakat) mengatakan bahawa emas dengan emas seperti dalam bentuk ‘at-tibr' (serbuk) dan apa jua bentuk emas tersebut, hukumnya tetap tidak harus berlaku sebarang tafadhul (tambahan dari mana-mana pihak yang berurusniaga), demikian juga perak. Justeru tidak harus membelinya secara ansuran dan hutang.

Khatib As-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj (2/25) mengatakan bahawa hasil pembuatan atau tukangan emas hingga menjadi barang kemas berbentuk itu tidak memberi sebarang kesan kepada hukum emas yang asal.

Bagaimanapun terdapat satu pendapat minorti ulama yang mengatakan bahawa emas tulen apabila ia telah di bentuk sehingga menjadi rantai, gelang dan cincin. Ia telah menjadi sil'ah (barangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) dan tidak lagi dianggap sebagai emas biasa, justeru hukumnya juga berubah.

Pandangan minority ini di katakan adalah pandangan Ia adalah pendapat Mu'awiyah (Rujuk riwayat ini dalam Al-Muwatta oleh Imam Malik dlm kitab Buyu' no 2541; An-Nasaie 7/279 ; Al-Bayhaqi 5/280, tapi Abu Darda telah menegur Mu'awiyyah kerana pandangannya bersalahan dengan nas hadith dan kemudian mengadu ke Sayyidina Umar, dan Umar juga mengharamkan), Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim (Rujuk I'lam al-Muwaqqi'ien, 2/141 utk pendapat Ibn Qayyim dan rujuk kitabnya Tafsir ayat Asykalat utk pendapat Ibn Taymiah 2/632 tapi jika dirujuk Majmu' al-fatawa kita akan dapati Ibn Taymiah bersama pendapat jumhur pula). Hasilnya menurut kumpulan ini adalah Harus untuk menjual dan membelinya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil'ah (barang dagangan).

Ia disokong Prof Dr Mahmud ‘Akkam dari Syria dan disetujui oleh As-Syeikh Prof Dr Yusof al-Qaradhawi (kerana "umum al-balwa" - Perkara maksiat yang kurang mudarat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk di halang).

Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn Rusyd al-Maliki ( w 595 H) berkata (Rujuk Bidayatul Mujtahid 2/103) yang mengatakan bahawa: "perhiasan emas dan perak sudah terkeluar dari katergori emas tulen (yang tertakluk kepada hukum tukaran emas dalam Islam), justeru harus menjual dan membelinya walaupun secara tangguh.

Ibn Mufleh al-Hanbali (w 763 H) pula berkata (rujuk al-Mubdi' 4/149) : Sesungguhnya ia telah keluar dari sifat asal dengan sebab sun'ah (pembuatan dan pertukangan).

Dalil-dalil jumhur dari pelbagai hadith, boleh rujuk di dalam kitab Az-ziyadah Wa atharuha fi al-Mu'awadah al-Maliah oleh Dr Abd Raouf Bin Muhd Al-Kamali (tesis PhD di Univ Imam dengan tahap Mumtaz, 2/558)

Kesimpulan dan pandangan terpilih : Maka hukum barang kemas adalah sama dalam hal ini, kerana ia tetap emas pada pandangan majoriti, lalu setiap pembelian dan penjualan yang dibayar menggunakan duit (maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutuskan bahawa matawang kertas adalah ‘nuqud istilahiah' yang sama hukum hakamnya dengan emas, maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas, maka wajib taqabud boleh tafadhul kerana tidak sama jenis.

b- Jawapan Bagi ‘Trade in' Emas Lama Dengan Emas Baru.

Jelas menurut perbahasan hukum bahawa ‘trade in' emas lama dengan yang baru atau barang kemas emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibincangkan di atas, iaitu menurut majoriti ulama setiap barang kemas tetap dianggap emas dan bukan sil'ah, maka bila seseorang ingin menukarnya dengan barang kemas baru emas yang lain. Ia mesti punyai dua syarat tanpa khilaf (Boleh rujuk pelbagai kitab antaranya al-muamalat al-Maliah al-Mu'asiroh oleh Prof Dr Ali Salus, hlm 180 ; Al-Buyu' al-Sya'iah oleh Dr Tawfiq al-Buti dan lain-lain), iaitu :

i) Mutamathilan - mesti sama berat timbangannya. Manakala standard emas tersebut (‘Iyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. Ia adalah berdasarkan hadith yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang ditukar dengan tamar Janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Hadith ini riawayat al-Bukhari dalam kitab al-Buyu', no 4553. Jika tidak Riba Al-Fadl akan berlaku.

ii) Mesti 'Taqabud fil hal aw fil majlis' ( diserah dan terima dalam satu masa) - kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran matawang dengan matawang), maka tidak dibenarkan untuk menangguh masa serahan. Justeru, mestilah kita menyerahkan emas lama, dan kemudian penjual menyerahkan emas baru yang sama berat pada ketika itu juga. Jika tidak, Riba Nasiah akan berlaku.

Mungkin ada yang akan bertanya, jadi kalau kita ingin melakukan 'trade in' dengan emas baru yang lebih mahal harganya?? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu?

Jawabnya : Ia sama dengan kes dalam hadith Tamar Khaibar dan Janib tadi. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adalah : "Juallah dengan sempurna , ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi"

JELAS, CARANYA : MESTILAH SESEORANG YANG INGIN MELAKUKAN 'TRADE IN'. MENJUAL TERLEBIH DULU KEPADA PEKEDAI EMAS ITU, LALU IA MESTILAH MENGAMBIL DUIT HARGA RANTAI LAMA ITU, CTH HARGA SEUTAS RANTAI EMAS LAMA KITA RM 2000 DAN BERATNYA 200 GRAM, APABILA KITA INGIN TRADE IN DENGAN RANTAI BERHARGA RM2500, MAKA KITA MESTI JUAL DULU, LEPAS KITA PEGANG DUIT RM2000, BARULAH KITA PILIH RANTAI BARU DAN KEMUDIAN TAMBAH DGN RM 500, KEMUDIAN PEMBELI MEMBAYAR KEPADA PEKEDAI LALU MENGAMBIL RANTAI BARU ITU.

Kemungkinan jika transaksi seumpama ini di buat di Malaysia, ia akan kelihatan pelik. Bagaimanapun itulah cara yang selamat dari Riba.

Ust Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Detail : http://www.zaharuddin.net/content/view/286/95/

Ingin Simpan Emas Secara Halal?

Ingin Simpan Emas Secara Halal?

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net


goldsaving.jpg

Bagi peminat fizikal emas yang berhasrat membuat simpanan masa hadapan di dalam bentuk fizikal emas secara halal, Alhamadulillah kali ini mereka telah mempunyai jalan. Sebuah bank Islam dengan jayanya telah berjaya melancarkan Akaun simpanan dan pelaburan emas mereka yang telah juga disahkan dari sudut kontrak dan operasinya mematuhi hukum Shariah.

Akaun ini sesungguhnya boleh berfungsi sebagai simpanan untuk masa hadapan atau juga pelaburan di waktu memerlukan. Ia amat baik khususnya bagi mereka yang ingin menjauhkan diri dari masalah turun naik nilai matawang kertas. Namun begitu, perlu difahami, harga dan nilai emas juga boleh turun naik, cuma ia tidaklah sebegitu bermasalah seperti matawang kertas.

Kalau sebelum ini, mereka yang mengambil berat akan hukum Shariah, berada di dalam dilemma kerana hanya mempunyai pilihan akaun emas yang di punyai oleh Public Bank dan Maybank, yang mana kedua-duanya di bawah pengurusan konvensional tanpa kelulusan mana-mana majlis Shariah. Selain dari kedua-dua itu, hampir semua akaun dan pelaburan emas yang lain hanya dilaksanakan oleh syarikat persendirian yang sebahagiannya tidak dapat dipastikan tahap keselamatan dan kesahihan syarikat terbabit.

Saya telah menulis berkenaan akaun emas Public Bank & Maybank di sini .

Namun kali ini, saya kira, perbankan Islam di Malaysia melalui Kuwait Finance House telah dengan jayanya mengubat kekosongan tersebut. Melalui akaun terbabit, pelanggan boleh membeli emas fizikal, dan boleh menyimpan atau terus mengambil sendiri fizikal emas.

kfhgold_new.jpg
GAMBAR : Emas yang digunakan oleh KFH untuk akaun ini

Perlu diingat, segala pertimbangan dan kira-kira untung rugi perlulah dikaji dan diambil kira sebelum membuka akaun ini. Tulisan saya hanyalah mencadangkan akaun apabila DI LIHAT DARI SUDUT HUKUM SHARIAH sahaja dan bukan dari sudut kebolehuntungan dan pertimbangan kira-kira kewangan, kerana di Malaysia, sebarang nasihat dalam hal kebolehuntungan produk kewangan dan sepertinya memerlukan individu terbabit mempunyai lesen khas perunding kewangan.

Berikut adalah perbezaanntya dengan Akaun Emas Maybank dan Public Bank

No

Item

Maybank

Public Bank

KFHMB

1

Concept

Conventional

Conventional

Ba'i As-Sarf & Qardh

2

Initial purchase

5 gms

20 gms

10 gms

3

Min. balance

1 gm

2 gms

2 gms

4

Physical gold withdrawal

10,20 and 50gms

NA

1,5,10 and 50gms

5

Documents

Passbook

Passbook

Statement

6

Fees & Charges

Conversion charge on physical gold withdrawal

Annual fee RM10 - year end bal. below 10gms

NA

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

12 Mei 2010

Berikut adalah info lanjut berkenaan AKAUN EMAS oleh Kuwait Finance House Malaysia Berhad.

Product Features and Benefits

What is the Shariah Concept used?

The Shariah concept used are Ba'i As-Sarf and Qardh Hasan. Ba'i As-Sarf refers to the exchange ot one monetary form for another in the same or different form i.e. gold for gold coins, silver for silver, silver for gold etc. Qardh refers to benevolent loan whereby the Bank as the borrower only required to repay the principal borrowed

 1. Own and trade in Gold without the necessity to hold on to the physical commodity
  Make the most of commodity price fluctuations with the peace of mind that you have the option to not hold on to the physical commodity.
 2. Ease of purchase
  Deposit or purchase can be arranged via a direct debit transaction from your KFH Savings Account-i or KFH Current Account-i.
 3. Affordable initial deposit
  Open an account with an initial deposit or purchase of 10 grams of Gold.
 4. Withdrawal or sell at the Bank's purchase price of gold
  The amount of withdrawal is equivalent to the amount of gold sold based on the Bank's buying price for gold.
 5. Physical gold withdrawal can be made in the following denominations : 1,5,10 and 50 grams

Eligibility

 • Personal Account holders must be 18 years, or above.
 • Non-personal account holders such as companies, associations, clubs, societies, professionals and government agencies.
 • Minimum deposit:
  • Personal Account Holders
   Initial deposit, or purchase of 10 grams of Gold, with subsequent purchase or deposit of 5 grams each. (Deposit or purchase can only be in multiples of 1 gram)
  • Non- Personal Account Holders
   Initial deposit, or purchase of 50 grams of Gold, with subsequent purchase or deposit of 5 grams each. (Deposit or purchase can only be in multiples of 1 gram)

1.

What is KFH Gold Account-i ?

KFH Gold Account-i is an account that allows customers to invest in gold in a convenient, secure and cheaper way without having to keep the gold physically and can start investing from as low as 10 grams of gold.

2.

What is the Shariah Concept used?

The Shariah concept used are Ba'i As-Sarf and Qardh Hasan. Ba'i As-Sarf refers to the exchange ot one monetary form for another in the same or different form i.e. gold for gold coins, silver for silver, silver for gold etc. Qardh refers to benevolent loan whereby the Bank as the borrower only required to repay the principal borrowed.

3.

How can I withdraw from my Gold Account ?

You can always sell (make withdrawal) your gold at the domicile branch based on the Bank's daily purchasing price.

4.

How can I benefit from Gold Account ?

The gold invested in this scheme will be subjected to the movement of gold price in the gold market. Therefore you may sell your gold when there is an increase in price, higher than your purchase price and the difference will be your profit.

5.

Can I deposit the physical gold into my Gold Account ?

No, you can only purchase the gold (deposit into gold account) by debit from your current or savings account with KFHMB.

6.

Will there be a statement to be sent to me ?

Yes, a quarterly statement will be sent to the customer and a transaction slip will be issued for every purchase or sale of gold.

7.

Can I close my account at anytime ?

Yes, you may close your account at any time.

8.

Can I make a withdrawal through ATM ?

No, you can only withdraw (sell the gold) over the counter at the domicile branch.

9.

What are the main advantages ?

The main advantages would be :

- Convenience, secured and cheaper

- Customer can invest in small amounts at a time i.e. minimum of 10 grams (for individual)

- Opportunity for capital gain if the gold price appreciates

- Invest in gold without having to keep the physical gold.

10.

Is there a minimum hold balance required?

Yes, the minimum holding is 2 grams.

11.

When is the right time to purchase gold ?

The right time would be when the gold price is considered low based on the fluctuation of the gold price trend. However, customers are to make their own final decision.

Related Posts with Thumbnails